De onderstaande contentpakketten zijn ook ingepland in de kalender met de vermelding dat deze content vrij beschikbaar is om ook op een ander moment in te zetten. Achtergrond van het opnemen in de kalender is dat deze content niet uit het oog wordt verloren. Los van de kalender staan op deze pagina de pakketten overzichtelijk gerangschikt. Welke content ga jij gebruiken?